23 listopada, 2020

Zapraszamy na PLD: podatki w delegowaniu pracowników do Niemiec i zmiany w 2021 r.

LVIII Pracownia Legalnego Delegowania – warsztaty online

Na najbliższej Pracowni Legalnego Delegowania omówimy dwa tematy: podatki w delegowaniu pracowników do Niemiec oraz zmiany w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych w 2021 r. Pracownia odbędzie się 11 grudnia 2020 r. za pośrednictwem platformy komunikacyjnej Zoom. Część podatkową poprowadzi Paweł Suliga, a część dotyczącą zmian wchodzących w życie w 2021 roku - dr Marek Benio i dr Marcin Kiełbasa.

Podatki w delegowaniu pracowników do Niemiec

W kwestiach podatkowych w Niemczech nie warto zdawać się na przypadek. Nasz gość, Paweł Suliga, doradca podatkowy wyjaśni kiedy, pod jakimi warunkami i w jakiej wysokości pracownicy delegowani zapłacą podatek w Niemczech. W tej części omówimy:
  • obowiązki pracodawcy jako płatnika podatku od wynagrodzeń;
  • obowiązek podatkowy pracownika w Niemczech;
  • diety i inne dodatki od pracodawcy vs. koszty uzyskania przychodu.
Pierwszą część Pracowni poprowadzi Paweł Suliga – prezes kancelarii doradztwa podatkowego Dr. Klein, Dr. Mönstermann International Tax Services GmbH. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie. Od ponad 10 lat zajmuje się prawem podatkowym. W 2010 roku został wpisany w Niemczech na listę doradców podatkowych, a w 2016 roku w Polsce. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie podatkowym, a w szczególności w opodatkowaniu transakcji transgranicznych podatkiem dochodowym oraz podatkiem VAT. Jest autorem i współautorem podatkowych publikacji prasowych i książkowych.

Zmiany w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych w 2021 r.

Druga część Pracowni będzie dotyczyła najważniejszych zmian w przepisach od 2021 roku (w tym zmian projektowanych). Wśród nich:
  • ewidencjonowanie umów o dzieło – nowe dokumenty ewidencyjne RUD;
  • praca zdalna w trakcie kwarantanny – uregulowanie w ustawie z 22.10.2020 oraz (potencjalnie) w kodeksie pracy;
  • nowe rozporządzenie MRPiT dot. cudzoziemców (nowe przypadki, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę);
  • pełne oskładkowanie umów zleceń - projekt zmian w ustalaniu podstawy wymiaru składek w przypadku zbiegu tytułów.
W ramach tej części omówione zostaną najważniejsze projektowane oraz nowe regulacje z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, istotne w wymiarze krajowym i transgranicznym. Nie zabraknie również odniesień do najnowszych stawek wynagrodzenia w Polsce i najważniejszych przyjmujących państwach członkowskich UE. Drugą część Pracowni poprowadzą dr Marek Benio i dr Marcin Kiełbasa.

Informacje praktyczne

LVIII Pracownia Legalnego Delegowania odbędzie się za pośrednictwem platformy komunikacyjnej Zoom w piątek 11 grudnia 2020 r. w godzinach 10:45-14:45. Koszt udziału w Pracowni wynosi 300 zł netto dla Członków Inicjatywy Mobilności Pracy (oraz ich współpracowników) i 750 zł netto dla osób spoza stowarzyszenia. Pracownicy naukowi zainteresowani tematyką delegowania pracowników oraz pracownicy administracji publicznej mogą wziąć udział w Pracowni bezpłatnie. Zgłoszenia można przesyłać do wtorku 8 grudnia 2020 r. przez formularz dostępny tutaj lub mailowo na adres kontakt@inicjatywa.eu. Na ten adres mailowy można także wysyłać pytania do Prowadzących. Będą one miały pierwszeństwo przed tymi zadanymi podczas Pracowni. Zapraszamy!

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ