20 grudnia, 2018

Zapraszamy na PLD poświęconą delegowaniu pracowników do Francji, Belgii i Holandii

Pierwsza Pracownia Legalnego Delegowania w 2019 roku będzie poświęcona specyfice delegowania pracowników do Francji, Belgii i Holandii. Będzie to 36. spotkanie z cyklu.

Pracownia odbędzie się w piątek 11 stycznia, we współpracy z Wydziałem Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Program XXXVI Pracowni Legalnego Delegowania

• Analiza ustaw krajowych o delegowaniu do poszczególnych państw oraz ustaw piętnujących nielegalne zatrudnienie.
• Zakład podatkowy, działalność gospodarcza vs. delegowanie w ramach swobody świadczenia usług – w świetle prawa unijnego w zderzeniu z przepisami krajowymi państw przyjmujących.
• Obowiązki pracodawców i odbiorców usług. Zgłaszanie pracowników delegowanych. Niezbędna dokumentacja w warunkach kontroli. Instytucje kontroli i ich kompetencje kontrolne.
• Formy zatrudnienia i ich interpretacja w państwach przyjmujących.
• Analiza jednolitych stron internetowych pod kątem kompletności i przydatności informacji.
• Minimalne stawki płac. Dodatki i wpłaty na fundusze szkoleniowe, kwalifikacyjne, pogodowe, urlopowe, itd. Czas pracy i czas odpoczynku. Zasada korzystności – jak oceniać?
• Podejście organów kontroli do delegowania cudzoziemców z państw trzecich do Francji, Belgii, Holandii.
• Zmiany w prawie francuskim i holenderskim od 2019 roku.

Prowadzący Pracownię dr Marek Benio i dr Marcin Kiełbasa czekają na pytania i kazusy od uczestników - omówimy je podczas PLD i wspólnie znajdziemy rozwiązanie nawet najtrudniejszych przypadków.

Koszt uczestnictwa:

– dla Członków IMP: 300 zł netto/os.
– dla osób spoza IMP: 750 zł netto/os.
– pracownicy naukowi zainteresowani tematyką delegowania pracowników mogą uczestniczyć w warsztatach bezpłatnie.

Kontakt w sprawie uczestnictwa w PLD:

joanna.jankowska@inicjatywa.eu
+48 668 681 945

Pracownia Legalnego Delegowania to cykl warsztatów tematycznych. W ich trakcie omawiane są praktyczne problemy związane z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług. Efekty każdego ze spotkań przekuwane są w dobre praktyki, praktyczne wskazówki i rekomendacje.

JJ

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ