31 marca, 2017

Zapraszamy na XX PLD poświęconą ocenie praktycznych skutków rewizji dyrektywy 96/71/WE

Zapraszamy na XX Pracownię Legalnego Delegowania, którą poświęcimy na ocenę praktycznych skutków zmian proponowanych przez Komisję Europejską. Przedyskutujemy zmiany zarówno w dyrektywie jak i w przepisach o ubezpieczeniu społecznym pracowników delegowanych. Podczas jubileuszowej PLD przedstawimy także naszą analizę jednolitych stron internetowych wszystkich państw członkowskich, które dokonały transpozycji dyrektywy wdrożeniowej.

Nowe wymogi i ograniczenia delegowania pracowników. Skutki rewizji dyrektywy 96/71/WE

Prace nad rewizją dyrektywy nabrały bardzo dynamicznego tempa. W samej Komisji EMPL PE współsprawozdawczynie złożyły 23 poprawki, a pozostali deputowani dorzucili jeszcze kolejne 500 poprawek. Dokonaliśmy ich analizy i przedstawimy ich główne kierunki.

Czy będzie wymóg normalnej działalności także przy trzynastce?

W grudniu 2016 roku Komisja Europejska zaproponowała także rewizję samego rozporządzenia o koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych 883/2004 oraz rozporządzenia wykonawczego 987/2009. Eksperci Inicjatywy Mobilności Pracy przeprowadzili analizę tych propozycji. Skutki tych zmian dla pracowników delegowanych, ich pracodawców i organu rentowego zostaną przedyskutowane podczas PLD. Szczególnie istotne jest rozszerzenie kompetencji instytucji łącznikowej o żądanie dowodów, na podstawie których wydano A1. Dotychczas państwo przyjmujące mogło domagać się informacji oraz (ponownego) zweryfikowania warunków ustawodawstwa mającego zastosowanie. Najistotniejszą kwestią jest jednak spełnienie warunku prowadzenia normalnej działalności przez pracodawcę również gdy podstawą wydania A1 ma być art. 13. Dyskusja będzie dotyczyć skutków praktycznych proponowanych zmian.

Jednolita strona narodowa

Ostatnim elementem XX PLD będzie analiza jednolitych stron internetowych państw przyjmujących, czyli spełnienie wymogu informacyjnego dyrektywy wdrożeniowej. XX Pracownia Legalnego Delegowania odbędzie się 21 kwietnia 2017 r. w Krakowie. Możliwość wzięcia udziału w warsztatach mają wyłącznie Członkowie IMP. Pracownia Legalnego Delegowania to cykl warsztatów tematycznych. W ich trakcie omawiane są praktyczne problemy związane z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług. Efekty każdego ze spotkań przekuwane są w dobre praktyki, praktyczne wskazówki i rekomendacje. Uczestnictwo w warsztatach przewidziane jest wyłącznie dla członków IMP.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ