06 września, 2017

Ostatnie miejsca na polsko-niemieckie warsztaty nt. delegowania opiekunów do Niemiec

We współpracy z naszym partnerem - niemieckim stowarzyszeniem VHBP zrzeszającym firmy z branży prywatnej opieki domowej - organizujemy warsztaty, na które wyjątkowo zapraszamy nie tylko Członków Inicjatywy Mobilności Pracy, ale wszystkich zainteresowanych! Tematem będzie konflikt polskich i niemieckich przepisów na tle unijnych regulacji w sektorze opieki domowej. Delegowanie pracowników w branży opieki domowej wymaga  znajomości polskich konstrukcji prawnych w kontekście przepisów niemieckich i na odwrót. Dodatkową trudność stanowią rozbieżne interpretacje oraz sprzeczności w ustawodawstwie polskim i niemieckim w kontekście coraz bardziej rygorystycznych regulacji unijnych. Odrębnym obszarem rodzącym trudności w praktyce delegowania jest ubezpieczenie społeczne w kontekście ubiegania się o druki A1.

Program otwartej Pracowni Legalnego Delegowania

Celem warsztatów jest usystematyzowanie obszarów, które nie budzą wątpliwości, oraz analiza tych, które są źródłem niepewności prawnej wynikającej z konfliktu przepisów polskich i niemieckich, który w sposób niewystarczający rozwiązują obecne regulacje unijne. Ek W programie znalazło się miejsce dla zagadnień dotyczących form zatrudniania opiekunów w Polsce i w Niemczech, wyzwań z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz procedur kontroli polskich (ZUS) i niemieckich (Zollamt) instytucji. Warsztaty poprowadzą eksperci mec. Steffen Pasler oraz dr Marek Benio. W trakcie warsztatów zostaną omówione konkretne przypadki kontroli przeprowadzanych w ostatnim czasie przez Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS). W ostatnich miesiącach bardzo wzrosła nie tylko ich liczba, ale również zakres. Inspektorzy dokładnie analizują nie tylko dokumentację, ale coraz częściej przesłuchują personel opiekuńczy oraz pracowników niemieckich firm pośredniczących. Szczegółowe informacje dotyczące programu, kosztów uczestnictwa oraz formularz rejestracyjny znajdują się tutaj.   O Inicjatywie Mobilności Pracy Inicjatywa Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się tematyką delegowania pracowników. Łączymy środowiska przedsiębiorców, naukowców, prawników i urzędników, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie eksperckie forum wiedzy o delegowaniu pracowników. Podejmujemy działania w celu poprawy obowiązującego prawa i jego prawidłowej interpretacji oraz powstrzymania przypadków dyskryminacji polskich pracodawców i delegowanych przez nich pracowników. Naszym Członkom zapewniamy dostęp do bieżących informacji i wiedzy eksperckiej. więcej >>>

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ