02 lutego, 2018

Zapraszamy na otwarte warsztaty! Temat: RODO w delegowaniu pracowników

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w otwartych warsztatach z cyklu Pracownia Legalnego Delegowania. Tematem będzie RODO w delegowaniu pracowników.

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać RODO, czyli unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Wprowadza ono szereg nowych wytycznych. Podczas Pracowni przyjrzymy się tym, które są najważniejsze z punktu widzenia firm delegujących pracowników za granicę. Specyfika prowadzenia transgranicznej działalności usługowej w UE stawia przed usługodawcami delegującymi pracowników szereg nowych obowiązków w związku z implementacją RODO do polskiego porządku prawnego. Celem Pracowni jest przygotowanie firm delegujących do nowych zasad ochrony danych osobowych. Skupimy się na dwóch obszarach. Pierwszym jest gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników delegowanych. Np. czy i na jakich zasadach wolno udostępniać dane o kandydatach i o pracownikach delegowanych kontrahentom zagranicznym – odbiorcom usług oraz instytucjom kontrolnym państw przyjmujących? Drugim obszarem jest wymiana informacji (w tym danych osobowych) między instytucjami łącznikowymi w zakresie ubezpieczeń społecznych i prawa pracy, np. przy wykorzystaniu systemu IMI.

Plan Pracowni

  1. RODO w rekrutacji. a. Podstawowe informacje b. Prace nad wdrożeniem RODO do polskiego systemu prawa c. Jak przygotować firmę delegującą do wdrożenia zasad ochrony danych osobowych wg RODO? d. Kodeks ochrony danych osobowych w rekrutacji.
  2. Moderowana dyskusja w gronie ok. 40 osób – głównie przedsiębiorców i pracowników kadr i płac firm usługowych oraz pracowników ZUS i przedstawicieli nauki (UEK, UJ). Konwencja Pracowni opiera się na moderowanej dyskusji. Jej największa wartość leży w wymianie doświadczeń między praktyką gospodarczą a ekspertami.

Prowadzący

Pierwszą część PLD poprowadzą radcowie prawni z kancelarii GKK - Patrycja Kozik i dr Mirosław Gumularz. W dyskusji w charakterze eksperta wystąpi także radca prawny Piotr Stolarczyk, który jest członkiem Inicjatywy Mobilności Pracy i doskonale rozumie specyfikę delegowania pracowników. Moderatorami dyskusji będą dr Marek Benio (wiceprezes IMP) i dr Marcin Kiełbasa (prawnik IMP).

Jak zgłosić swój udział?

Szczegółowe informacje na temat warsztatów oraz formularz rejestracyjny można znaleźć tutaj. O Inicjatywie Mobilności Pracy Inicjatywa Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się tematyką delegowania pracowników. Łączymy środowiska przedsiębiorców, naukowców, prawników i urzędników, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie eksperckie forum wiedzy o delegowaniu pracowników. Podejmujemy działania w celu poprawy obowiązującego prawa i jego prawidłowej interpretacji oraz powstrzymania przypadków dyskryminacji polskich pracodawców i delegowanych przez nich pracowników. Naszym Członkom zapewniamy dostęp do bieżących informacji i wiedzy eksperckiej. więcej >>>  

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ