04 grudnia, 2017

Zapraszamy na XXVI PLD. Temat: ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych

Po wielkim przedsięwzięciu organizacyjnym, jakim był V Europejski Kongres Mobilności Pracy, wracamy do naszej codziennej aktywności!

19 stycznia 2018 r. odbędzie się XXVI Pracownia Legalnego Delegowania. Tym razem tematem będą ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych. Sprawa Altun C-359/16, pytania, które padły podczas warsztatu z Naczelnik Anną Siwiecką, punkt konsultacyjny ZUS uruchomiony podczas V Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy, nowy Poradnik ZUS pt. Jak uzyskać dokument A1, do którego Inicjatywa Mobilności Pracy opracowała swoje uwagi, a przede wszystkim rewizja rozporządzeń 883 i 987 o koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych, do której IMP przygotowuje poprawki - to wystarczająco dużo powodów, by wrócić do tematu ubezpieczeń społecznych.

Podczas pracowni omówimy następujące zagadnienia:

Na podstawie art. 12: • Pojęcie pracownika najemnego i pracownika delegowanego – różnice między prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych • Normalna działalność, miejsce działalności, miejsce zamieszkania czy miejsce pobytu (zwłaszcza w przypadku obywateli państw trzecich) • Związek z pracodawcą przez cały czas delegowania • Podleganie • Tymczasowość • Zastępowanie Na podstawie art. 13: • Faktyczne wykonanie pracy • Naprzemienność (czy trzeba być za granicą co najmniej 2 razy?) • Praca marginalna (czy tylko wynagrodzenie lub tylko czas pracy poniżej 5% prowadzą do pracy marginalnej? Jaka jest praktyka ZUS?) • Znaczna część działalności Tematy wspólne: • Podstawa wymiaru składki, równowartość diet do średniej krajowej • Zbieg tytułów ubezpieczeniowych • Skracanie A1 • Wycofanie A1 • Zgłoszenie do instytucji zagranicznej • Jak doprowadzić do digitalizacji A1 od składania wniosku aż do kontroli? Pracownia Legalnego Delegowania to cykl warsztatów tematycznych. W ich trakcie omawiane są praktyczne problemy związane z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług. Efekty każdego ze spotkań przekuwane są w dobre praktyki, praktyczne wskazówki i rekomendacje. Uczestnictwo w warsztatach przewidziane jest wyłącznie dla Członków IMP. UWAGA! W każdej Pracowni jedno miejsce jest dostępne dla osób spoza Członków Stowarzyszenia! Kontakt w sprawie rejestracji: joanna.jankowska@inicjatywa.eu +48 668 681 945 JJ

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ