30 października, 2019

Zarząd Inicjatywy Mobilności Pracy zwołuje naradę dotyczącą branży opieki domowej

Narada dotycząca branży opieki w kontekście zmian w ustawodawstwie niemieckim i unijnym

Zarząd Inicjatywy Mobilności Pracy zwołuje naradę dotyczącą branży opieki. Do udziału w naradzie zaproszeni są wszyscy zainteresowani przyszłością tej branży – zarówno przedstawiciele firm świadczących usługi opieki domowej, jak i opiekunowie, przedstawiciele administracji i związków zawodowych.

Termin:

18 listopada 2019 r. (poniedziałek) godz. 11:30-16:00

Miejsce:

Hotel Andel’s ul. Pawia 3, Kraków (w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Głównego)

Zmiany w ustawodawstwie niemieckim i unijnym

Do zwołania narady skłoniły nas dwa ważne powody.
 1. W związku z pracami nad uregulowaniem rynku opieki domowej, które rozpoczął niemiecki rząd, na początku października Zarząd IMP odbył jednodniowe spotkanie robocze z delegacją posłów Bundestagu wyznaczonych do prac nad tymi przepisami. Zdając sobie sprawę, jak ważne jest to zagadnienie dla branży, przedstawiliśmy własne propozycje rozwiązań, wpływając na postrzeganie problemów przez stronę niemiecką. W toku prac legislacyjnych rozważanych jest kilka scenariuszy uregulowania rynku opieki, zarówno korzystnych, jak i niebezpiecznych dla branży. Wobec braku skuteczności organizacji reprezentujących firmy z branży opieki domowej, można obawiać się, że zmiany będą mieć niekorzystny wpływ na przedsiębiorców, a nawet mogą doprowadzić do wyeliminowania zagranicznych usługodawców z rynku niemieckiego. Inicjatywa Mobilności Pracy czuje się w obowiązku, by w takiej sytuacji aktywnie reprezentować branżę opieki domowej i upewnić się, że swoboda przepływu usług nie zostanie w sposób nadmierny ograniczona ze szkodą dla polskich pracowników i firm.
 2. Instytucje unijne kończą prace nad kolejnymi zmianami w ustawodawstwie: rewizja rozporządzeń o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego niesie ze sobą realne zagrożenie wprowadzenia wymogu obrotów (i czasu pracy) przy trzynastce. Zmienią się zasady rozliczania ubezpieczeń, a w konsekwencji podatków i umów. Nowe przepisy nie wymagają implementacji i będą obowiązywały od stycznia 2020 roku, lub w lepszym scenariuszu od lipca - razem z nową dyrektywą o pracownikach delegowanych. Ta z kolei niesie ze sobą zagrożenie równoległego stosowania niemieckich warunków pracy po 12 (18) miesiącach opieki przy jednocześnie polskim ubezpieczeniu społecznym.

Najtrudniejsze pytania

Narada ma na celu opracowanie strategii działań, które pozwolą poprawić otoczenie prawne i gospodarcze dla świadczenia usług opieki domowej w UE. Będziemy też szukać odpowiedzi na palące pytania, które każdego dnia kierowane są do Inicjatywy przez przedstawicieli branży. Na przykład:
 • Jak nie zakończyć usługi po 12/18 miesiącach?
 • Czy jest reset czasu delegowania jak w ubezpieczeniach społecznych? Jaki?
 • Jak się przechodzi na prawo niemieckie? Zamiana umowy zlecenia na niemiecką umowę o pracę.
 • Wycena kosztu/ceny usługi przed i po upływie 18 miesięcy.
 • Opodatkowanie kosztów zakwaterowania opiekunów – czy fala zmian indywidualnych interpretacji Urzędów Skarbowych dotknie branżę opieki?
 • Gdzie popłyną składki? – Czy będą wymagane obroty przy trzynastce?
 • A1 – obowiązkowo przed wyjazdem (czy to koniec wstecznych A1?).

Eksperci

Spotkanie poprowadzą eksperci Inicjatywy Mobilności Pracy:
 • Stefan Schwarz, prezes IMP
 • dr Marek Benio, wiceprezes IMP
 • Marta Zięba-Szklarska, członkini Zarządu IMP
 • Margareta Przybyła, ekspert IMP ds. europejskich
 • dr Marcin Kiełbasa, prawnik IMP
Gościnnie wystąpi prof. Arne Petermann (VHBP).

Warunki uczestnictwa

Pierwszeństwo udziału przysługuje Członkom IMP. Przedstawiciele rzetelnych firm z branży opieki domowej spoza Inicjatywy Mobilności Pracy mogą wziąć udział w naradzie, pod warunkiem uiszczenia opłaty na pokrycie kosztów organizacyjnych w wysokości 460 zł netto. Na naradę zapraszamy również opiekunów, przedstawicieli związków zawodowych i administracji publicznej (uczestnictwo bezpłatne). Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, adres mailowy, numer kontaktowy i – w przypadku przedstawicieli firm z branży opieki – dane do faktury, prosimy przesyłać na adres kontakt@inicjatywa.eu do 7 listopada. Można też przesłać zgłoszenie przez formularz dostępny tutaj. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 668 681 945.

IMP w WARS-ie

Osoby, które będą podróżować na naradę pociągiem na trasie Warszawa-Kraków, będą mogły spotkać w WARS-ie członkinię Zarządu i ekspertkę IMP Martę Ziębę-Szklarską. Pani Marta udzieli wszelkich informacji na temat Inicjatywy, naszej działalności i członkostwa w stowarzyszeniu. Będzie można porozmawiać także na praktyczne tematy związane z delegowaniem pracowników i transgranicznym świadczeniem usług. Pociąg rusza z Warszawy o 8:45. Do zobaczenia!

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ