07 czerwca, 2021

Zasada jednego ustawodawstwa dla pracowników mobilnych pod znakiem zapytania. Analiza ELMI nt. ostatniego etapu prac nad nowelizacją zasad koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Doprecyzowanie pojęcia siedziby przedsiębiorstwa miało na celu wyeliminowanie nadużywania zasad koordynacji przez spółki-skrzynki pocztowe. Według nowej analizy ELMI, efektem ubocznym tego rozwiązania będzie podważenie zasady stabilności jednego ustawodawstwa dla pracowników wykonujących pracę w dwóch lub więcej państwach członkowskich. W analizie przedstawiamy kryterium połączeń kapitałowych i osobowych, które pozawala odróżnić przedsiębiorstwo lokalne, które osiągnęło sukces na wspólnym rynku usług od spółki-skrzynki. Analiza wpisuje się w aktualne prace nad nowelizacją rozporządzeń o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ