17 czerwca, 2015

Zgromadzenie Ogólne Członków IMP

11 czerwca br. członkowie Inicjatywy spotkali się w Warszawie, by porozmawiać o bieżących wyzwaniach w obszarze delegowania pracowników oraz priorytetach Stowarzyszenia na najbliższy rok. Gorącym tematem w dyskusji było oficjalnie otwarcie przez Komisję konsultacji społecznych poprzedzających zmianę rozporządzenia 883/2004. W trakcie spotkania omówione zostały sprawy formalne związane z funkcjonowaniem Inicjatywy Mobilności Pracy. W znacznej mierze poświęcone zostało także tematom kluczowym dla przyszłości naszego Stowarzyszenia. Członkowie obecni na Zgromadzeniu zgodzili się z tym, że pojawiające się doniesienia oraz wypowiedzi komisarz Thyssen dotyczące rozpoczęcia prac nad tzw. „Pakietem mobilności”, którego filarem jest rewizja rozporządzenia 883/2004 są ogromnym niebezpieczeństwem dla delegowania pracowników w ramach swobody świadczenia usług. Nawet najdrobniejsza zmiana w art. 12 lub art. 13 tego rozporządzenia całkowicie zmieni warunki prawne, na których oparte jest obecnie delegowanie pracowników.
Rozpoczyna się druga bitwa o delegowanie. Bez podjęcia skutecznych działań już teraz, ksenofobiczne argumenty nawołujące do odbudowy granic mogą wygrać z fundamentalnymi wartościami - mówi Stefan Schwarz, Prezes Inicjatywy Mobilności Pracy. - Nasze Stowarzyszenie jest organizacją, która ma reputację i wiedzę merytoryczną, żeby tego typu działania skutecznie podjąć. Opierać się one powinny na opracowywaniu i promowaniu dobrych argumentów równoważących stanowisko związków zawodowych oraz Francji i Belgii, które to uważają, że delegowanie pracowników jest przyczyną nieuczciwej konkurencji na rynku wewnętrznym i dlatego powinno zostać zlikwidowane lub przynajmniej ograniczone.
Uczestnikom czerwcowego Zgromadzenia dziękujemy za udział i zaangażowanie w każdym z obszarów działalności Stowarzyszenia. AZ

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ