22 czerwca, 2018

Zmiana definicji „pracownika delegowanego” w prawie francuskim

Komisja ds. socjalnych francuskiego Zgromadzenia Narodowego przyjęła bardzo istotną poprawkę do projektu ustawy „pour la liberté de choisir son avenir professionnel”. Zmienia on przepisy o delegowaniu pracowników. 19 czerwca br. posłowie ostatecznie głosowali za projektem ustawy.

Poprawka zmienia artykuł L1621-3 KP, który definiuje pojęcie pracownika delegowanego w rozumieniu przepisów francuskiego kodeksu pracy. Powyższy przepis otrzymuje następujące brzmienie (poprawka oznaczona jest wielkimi literami):
„W rozumieniu niniejszego tytułu pracownikiem oddelegowanym jest każdy pracownik, którego pracodawca ma zgodnie z prawem ustanowioną siedzibę i wykonuje działalność poza terytorium Francji, i który pracując stale na rachunek tego pracodawcy POZA TERYTORIUM [FRANCJI], wykonuje pracę na jego polecenie w ograniczonym okresie czasu na terytorium [Francji] w warunkach określonych w artykułach L. 1262-1 oraz L. 1262-2.” Po francusku :« Est un salarié détaché au sens du présent titre tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci HORS DU TERRITOIRE NATIONAL, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national dans les conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2. »
Według nowego brzmienia tego artykułu pracownikiem delegowanym w rozumieniu francuskiego kodeksu pracy będzie tylko pracownik, który pracuje stale/zwykle ("habituellement") poza Francją na rachunek pracodawcy spoza Francji, który zamierza go oddelegować (wysyłać do innego kraju w celu tymczasowego wykonywania pracy) na terytorium Francji. Swoją poprawkę do projektu ustawy Komisja uzasadnia tym, że wielu pracowników delegowanych, zwłaszcza tych, którzy są delegowani przez zagraniczne agencje pracy tymczasowej, jest stale wysyłanych (przez agencje pracy tymczasowej) do wykonywania pracy we Francji u różnych pracodawców użytkowników. Wynika z tego, że ci pracownicy tymczasowi mają stałe miejsce wykonywania pracy we Francji. W takim przypadku inspekcja pracy mogłaby stwierdzić podczas kontroli, że doszło do obejścia prawa.

"Europa socjalna" czy protekcjonizm?

Taka poprawka może niewątpliwie ograniczyć swobodę świadczenia usług. Wypada zadać pytanie, jakie jest prawdziwe uzasadnienie tej poprawki: "Europa socjalna" czy protekcjonizm? Wskazać tutaj należy, że Francji w ramach negocjacji nad nowelizacją dyrektywy 96/71/WE o delegowaniu pracowników zależało na tym, by agencje pracy tymczasowej były wyłączone spod dyrektywy. To one – zdaniem francuskich polityków – mają główną rolę w tzw. dumpingu socjalnym. Poprawkę złożyli członkowie partii rządzącej, która prowadzi od zeszłego roku reformy m.in. w zakresie prawa pracy w bardzo szybkim tempie. Théau Lizon O Inicjatywie Mobilności Pracy Inicjatywa Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się tematyką delegowania pracowników. Łączymy środowiska przedsiębiorców, naukowców, prawników i urzędników, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie eksperckie forum wiedzy o delegowaniu pracowników. Podejmujemy działania w celu poprawy obowiązującego prawa i jego prawidłowej interpretacji oraz powstrzymania przypadków dyskryminacji polskich pracodawców i delegowanych przez nich pracowników. Naszym Członkom zapewniamy dostęp do bieżących informacji i wiedzy eksperckiej. więcej >>>

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ