10 września, 2015

„Zmiany w przepisach UE mogą zagrozić swobodzie delegowania pracowników”

Polecamy dzisiejszy magazyn „Kadry i Płace” na łamach „Dziennika Gazety Prawnej”. Znaleźć w nim można artykuł z obszernym komentarzem i kontrargumentami Inicjatywy Mobilności Pracy odnośnie zmian, do jakich wzywa siedmiu ministrów pracy państw Europy Zachodniej w liście do Komisarz Marianne Thyssen. Swoje argumenty Inicjatywa zamieściła również w liście otwartym do Ministra Pracy i Polityki Społecznej (o którym pisaliśmy tutaj).  „W odpowiedzi na to wystąpienie Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy (IMP), jedna z najbardziej prężnych polskich organizacji zabiegających o utrzymanie swobody delegowania pracowników, przesłała do ministra pracy własny list, w którym wskazuje, że zmiany, o które wnioskują ministrowie, mogą doprowadzić do zablokowania tej swobody. Zdaniem IMP Polska jako największy eksporter usług w Unii Europejskiej powinna zbudować koalicję państw przychylnych obecnemu modelowi delegowania i wraz z nimi skierować wystąpienie do Komisji Europejskiej, które stanowiłoby przeciwwagę dla wystąpienia siedmiu ministrów.” – czytamy na łamach dzisiejszego magazynu „Kadry i Płace”. Bitwa o delegowanie może nabrać jeszcze większego tempa, ponieważ stanowisko przeciwnych delegowaniu ministrów zbiegło się z rozpoczęciem przez Komisję Europejską prac nad pakietem mobilności oraz otwarciem konsultacji społecznych dotyczących zmian rozporządzeń UE o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.  Konsultacje społeczne, które potrwają do 7 października 2015 r., są więc okazją do zbudowania koalicji zwolenników delegowania oraz do przedstawienia postulatów, które nie dopuszczą do zagrożenia swobody delegowania pracowników. Stefan Schwarz, Prezes Inicjatywy Mobilności Pracy zachęca na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” do jak najliczniejszego udziału w konsultacjach: „W obliczu obecnych zagrożeń, jakie niesie ze sobą realizacja postulatów, musimy podjąć wszelkie działania, aby ochronić polskich pracowników i pracodawców. Okazją do tego powinien być liczny i aktywny udział w trwających obecnie konsultacjach społecznych.” Cały artykuł można przeczytać tutaj.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ