25 października, 2016

Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdza zmiany w procedurach poświadczania druków A1

Zagadnienie to omówi podczas IV EKMP Anna Siwiecka – Naczelnik Wydziału Ubezpieczeń Osób Migrujących z centrali ZUS. Według szacunków ZUS, w tym roku liczba wydanych zaświadczeń A1 przekroczy pół miliona. Dokument ten potwierdza obowiązywanie polskiego ustawodawstwa w zakresie dotyczącym zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do osoby delegowanej do pracy za granicą, wykonującej pracę w więcej niż jednym państwie lub przenoszącej za granicę pracę w ramach prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej. Najważniejszą zmianą wprowadzoną przez ZUS w tym miesiącu jest centralny rejestr wydanych zaświadczeń A1. Z założenia ma on usprawnić i przyspieszyć wydawanie dokumentów potwierdzających podleganie pod ubezpieczenie w Polsce, a samemu Zakładowi ułatwić wyłapywanie nieprawidłowości. Według nowych zasad formularze A1 będą generowane przez system ZUS. Przedsiębiorcy obawiają się w tym zakresie komplikacji. Dotyczyć one mogą wielu obszarów, w tym niezgodności pomiędzy danymi ubezpieczonych i płatników ze stanem faktycznym, które mogą uniemożliwiać lub opóźniać wydanie druku. Na etapie konsultacji z przedsiębiorcami są również specjalne poradniki, które wyjaśniają procedurę wnioskowania. Pojawią się również nowe i bardziej szczegółowe wzory tzw. dodatkowych informacji. Ponadto, w oddziałach mają pojawić się specjalni doradcy obsługujący klientów ubiegających się o zaświadczenia A1. Zmiany mają na celu maksymalne przyśpieszenie wydawania zaświadczeń, wyeliminowanie procederu składania wniosków w kilku oddziałach po odmowie w jednym z nich, odciążenie przedsiębiorców od nadmiernych formalności oraz usprawnienie wymiany informacji z zagranicznymi instytucjami kontrolującymi polskie firmy. Działania informacyjne powinny zminimalizować liczbę anulacji formularzy A1 – dla dobra pracowników, którzy w ten sposób tracili prawo do ubezpieczenia w Polsce, a często w ogóle. Ten temat oraz wiele innych będą szeroko omawiane na tegorocznym IV Europejskim Kongresie Mobilności Pracy, 7-8 listopada w Krakowie. Zapraszamy do rejestracji.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ