12 marca, 2014

Znamy nieformalny tekst dyrektywy wdrożeniowej!

Publikujemy treść nieformalnego kompromisu zawartego podczas rozmów trójstronnych oraz ważną deklarację dotyczącą zastępowalności, która zostanie dołączona do dyrektywy dzięki skutecznym Inicjatywy.                                      Zapraszamy do zapoznania się z treścią nieformalnego kompromisu zawartego podczas rozmów trójstronnych i popartego przez COREPER w Radzie. Tekst ten najprawdopodobniej w obecnym kształcie zostanie przegłosowany podczas kwietniowej Sesji Plenarnej w Parlamencie Europejskim. Drugim ważnym dokumentem jest specjalna deklaracja dotycząca zastępowalności, którą także można pobrać poniżej. Dokument zostanie dołączony do dyrektywy wdrożeniowej i zabezpieczy polskie firmy przed jednorazowym delegowaniem.
"Jesteśmy szczególnie dumni, że udało się przekonać trzy instytucje unijne do złożenia pisemnej deklaracji zabezpieczającej polskie firmy usługowe przez jednorazowym delegowaniem "– przyznaje Stefan Schwarz – Prezes Inicjatywy Mobilności Pracy . "Jej powstanie jest efektem skutecznych działań naszego Stowarzyszenia, a także wielkiego zaangażowania polskich negocjatorów w Radzie pod przewodnictwem Pana Ministra Radosława Mleczko."
Dokumenty zostały oficjalnie udostępnione Inicjatywie i opublikowane za zgodą i dzięki uprzejmości biura Pani Poseł Danuty Jazłowieckiej. AZ

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ