20 listopada, 2017

Znamy laureatów nagrody Labor Mobilis 2017!

Prof. Jozef Pacolet oraz Frederic De Wispelaere – badacze Instytutu HIVA z Uniwersytetu Katolickiego w Leuven zostali laureatami nagorody honorowej Labor Mobilis.

Naukowcy zostali docenieni za wytrwałość i bezstronność w badaniach nad delegowaniem pracowników, których przełomowe wyniki pozwolą faktom przezwyciężyć błędne wyobrażenia. Nagroda została wręczona podczas uroczystej Gali Labor Mobilis, która odbyła się 20 listopada 2017 r. w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie.

The Size and Impact of Intra-EU Posting on the Belgian Economy

Wyniki badań prof. J. Pacoleta oraz F. De Wispelaere zostały zawarte w raporcie ‘The Size and Impact of Intra-EU Posting on the Belgian Economy’. Są rewolucyjne, ponieważ pokazują, że istotnym źródłem problemów, którymi w debacie europejskiej obarcza się delegowanie pracowników, jest tak naprawdę fałszywe samozatrudnienie oraz, do pewnego stopnia, praca na czarno. Ponadto, Badacze jasno rozróżniają pomiędzy „dumpingiem socjalnym” a „oszustwami socjalnymi”, wskazując, że ten pierwszy termin jest „demonizowany” i „infekowany” odniesieniami do mającego negatywne konotacje pojęcia „oszustwa”. Wyniki ich badań udowadniają również, że w odniesieniu do delegowania pracowników możliwa jest debata na argumenty i dane, a nie bazowanie na percepcji czy „miejskich legendach”, które nie znajdują oparcia w rzeczywistości. Jednocześnie warto podkreślić uczciwość badawczą Autorów – zwłaszcza w kontekście zagadnienia źródła popularności delegowania pracowników (i tego, czy związana jest ona z brakiem lokalnej siły roboczej).

Laureaci

Jozef Pacolet jest profesorem emeritus na Uniwersytecie Katolickim w Leuven. Uczestniczył w pracach nad licznymi dyrektywami Unii Europejskiej, w tym nad dyrektywą o delegowaniu pracowników. Przez wiele lat wykładał ekonomię, prowadził liczne badania z zakresu ochrony socjalnej osób starszych oraz bezpieczeństwa socjalnego. Frederic De Wispelaere pełni funkcję Senior Researcher’a w Instytucie HIVA na Uniwersytecie Katolickim w Leuven. Jest współautorem największych w historii badań na temat delegowania pracowników. Posiada dyplom MBA (EHSAL – Brussels) oraz w zakresie prawa korporacyjnego (Ghent University). Obecnie jest zaangażowany w badania statystyczne (Network Statistics) na temat swobodnego przepływu pracowników, zabezpieczenia społecznego, koordynacji, a także błędów i nadużyć.

Labor Mobilis

U podstaw nagrody Labor Mobilis leży idea docenienia osób, które w sposób szczególny wyróżniły się na polu promowania oraz wspierania mobilności pracy i usług na europejskim rynku wewnętrznym. Kandydatów do nagrody wskazują Członkowie Inicjatywy Mobilności Pracy, a wybór ten zatwierdza Kapituła Konkursowa, w której skład wchodzą znakomici Laureaci, przedstawiciele świata polityki, nauki, administracji i biznesu. Do tej pory nagroda Labor Mobilis przyznana została trzykrotnie. Laureatami zostali europoseł Danuta Jazłowiecka, minister Radosław Mleczko oraz komisarz UE László Andor.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ