13 marca, 2015

ZUS partnerem merytorycznym III EKMP!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych został partnerem merytorycznym tegorocznego Kongresu. Zaangażowanie ZUS jest bardzo ważne dla idei naszego wydarzenia, które stanowi forum merytorycznego dialogu pomiędzy środowiskami administracji, nauki i biznesu. Tradycyjnie już, w trakcie Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy odbędą się niezwykle cenione i cieszące się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników warsztaty z Anną Siwiecką – Naczelnikiem Wydziału Ubezpieczeń Osób Migrujących z centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ekspertka poprowadzi w tym roku prelekcję podczas dnia eksperckiego w całości poświęconą prawidłowemu rozumieniu przepisów obecnie obowiązującego prawa w zakresie wyboru ustawodawstwa właściwego. Przyjmie ona nową formułę – studiów trudnych przypadków, które zostaną wybrane spośród nadesłanych przez uczestników. Obrazować one będą newralgiczne problemy z zakresu delegowania pracowników, z którymi na co dzień borykają się przedsiębiorcy. Więcej informacji: www.koordynacja.org

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ