30 marca, 2017

ZUS wydał ponad pół miliona druków A1 w 2016 roku!

Inicjatywa Mobilności Pracy uzyskała dane nt. poświadczonych przez ZUS w roku 2016 formularzy A1. Publikujemy je jako pierwsi w Polsce.

Ogólny wzrost i zmiana na pozycji „lidera”

Łączna liczba poświadczonych w 2016 roku formularzy A1 wyniosła 514.611, co stanowi to wzrost o ponad 50 tysięcy w stosunku do 2015 r., czyli o ponad 10%. Najwięcej A1 wydano w Oddziale ZUS Warszawa I – 35 953. Zdetronizował on ubiegłorocznego rekordzistę – Oddział w Krakowie, w którym w 2016 r. wydano ponad 35 000 druków. Na trzecim miejscu podium uplasowało się Opole - z liczbą 27 933 wydanych formularzy. Na przeciwległym biegunie był w 2016 r. Elbląg – z niewiele ponad 2 tysiącami poświadczonych formularzy.

Wzrost liczby A1 dla osób wykonujących pracę w dwóch lub więcej państwach

Ciekawych wniosków dostarcza analiza podstaw wydawania druków. Widać wyraźny wzrost liczby formularzy A1 poświadczanych dla osób wykonujących pracę w dwóch lub więcej państwach członkowskich. Z 207 906 w 2015 r. wzrosła ona do ponad 248 000 w 2016r. Można tu mówić o stałym trendzie, gdyż w 2014 r. takich zaświadczeń wydano 156 415. Wzrost zaobserwować można również w liczbie zaświadczeń wydawanych dla pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek. Łącznie w 2016 r. takich formularzy poświadczono prawie 255 000. Warto przy tym zauważyć, że w stosunku do 2015 r. wzrost ten jest niewielki (łącznie o ponad 8,5 tys. zaświadczeń). W 2015 r. pojawił się jednak znaczny spadek w odniesieniu do 2014 r., kiedy to wydano ich 266 624. Tegoroczną liczbę można zatem określić jako „odbicie” wobec tamtej tendencji spadkowej. Powyższe wnioski, w tym szczególnie stały wzrost liczby zaświadczeń wydawanych dla osób wykonujących pracę w dwóch lub więcej państwach członkowskich, korespondują z wynikami najnowszego raportu dotyczącego zaświadczeń A1 w UE w 2015 r., przygotowanego przez HIVA-KU Leuven dla Komisji Europejskiej, o którym informowaliśmy wcześniej. Zmniejsza się natomiast liczba formularzy poświadczonych w trybie tzw. porozumienia wyjątkowego z art. 16 rozporządzenia 888/2004. Świadczyć to może o malejącej chęci państw przyjmujących do wyrażania zgody na rozwiązania kompromisowe.

Wysoki procent pozytywnie rozpatrzonych wniosków

W okresie od października do grudnia 2016 r. (za pozostałe miesiące ZUS nie dysponuje danymi) liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków o A1 wynosiła średnio ponad 90%. Najwięcej decyzji o odmowie zanotowano w Oddziałach w Gdańsku i Wrocławiu (ponad 500 w każdym z nich). Jednocześnie, w kilku Oddziałach nie zanotowano żadnych odmów -  w Chrzanowie, Lublinie, Radomiu, Warszawie II oraz Poznaniu I, i – co ciekawe – Opolu. Szczególnie warte podkreślenia wydają się wyniki ostatnich dwóch Oddziałów, które poświadczyły globalnie dużą liczbę formularzy A1. Aktualne wyzwania i problemy w zakresie delegowania pracowników będą  szczegółowo omawiane podczas V Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy, który odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2017 roku w Krakowie. MK

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ