24 marca, 2016

Wspólny głos Polski musi być w Europie słyszalny

O coraz powszechniejszej świadomości korzystania z możliwości prezentowania swoich opinii i stanowisk na forum Unii Europejskiej, jako naturalnej części demokracji mówi podczas III Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy Małgorzata Handzlik - Prezes Contact Europe. Skuteczne dochodzenie swoich praw opiera się na przedstawianiu swojego stanowiska, jednak na tyle wcześnie, aby nasz głos był słyszalny, utrwalił się w świadomości osób i instytucji podejmujących decyzje w UE oraz miał czas, aby nabrać znaczenia - mówiła podczas III EKMP  w Krakowie Małgorzata Handzlik. Każde środowisko ma prawo do zaprezentowania swojego stanowiska w danej sprawie, która to praktyka staje się coraz powszechniejsza. Jak podkreśliła Małgorzata Handzlik - istotne jest jednak to, aby rozpocząć te działania dostatecznie wcześnie, nie czekając aż projekty zostaną zatwierdzone, ale w okresie kilku czy nawet kilkunastu miesięcy przygotowań i prac nad nim. Słowa te nabierają ponownie szczególnego znaczenia, ponieważ w sytuacji zaproponowanych przez KE 8 marca zmian w dyrektywie, postawa polskich pracodawców, polityków i organizacji będzie niezwykle ważna. Wspólny sprzeciw Polski w sprawie proponowanych zmian musi być w Europie słyszalny. Wspomniała tez o narzędziach dochodzenia swoich praw w UE takich jak: skarga do KE na złe funkcjonowanie prawa, zapytania poselskie czy zapytania do rzecznika praw obywatelskich.  Uważa jednak, że zdecydowanie lepsze jest zapobieganie powstawaniu złych praw, po to własnie, aby potem nie musieć ich skarżyć.  

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ