05 marca, 2017

NSZZ „Solidarność”: Seminarium poświęcone problematyce pracowników delegowanych

Pod koniec lutego w siedzibie Zarządu Regionu wielkopolskiej NSZZ „Solidarność” w Poznaniu odbyło się V seminarium poświęcone problematyce pracowników delegowanych. Konferencja została podzielona na 3 panele. Projekt realizowany jest Komisję Krajowa NSZZ „Solidarność” we współpracy z Komisją Europejską. Pierwszy panel został poświęcony ogólnym zagadnieniom prawnym związanym z delegowaniem pracowników w ramach świadczeń usług. Pierwszy referat wygłosiła Pani Beata Krajewska, reprezentująca Główny Inspektorat Pracy w Warszawie. Prelegentka przedstawiła rozwiązania prawne w zakresie implementacji tzw. dyrektywy wdrożeniowej. W wystąpieniu podkreśliła konieczność stworzenia krajowej strony internetowej poświęconej zasadom delegowania pracowników. Pani Małgorzata Grabarczyk-Heppel z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu skupiła się na problemach towarzyszących stosowaniu praktycznych aspektów przepisów implementujących tzw. dyrektywy wdrożeniowej w województwie wielkopolskim. Drugi panel pt. „Sektor międzynarodowego transportu drogowego, a delegowanie pracowników”, został rozpoczęty referatem Pana Piotra Pietrzaka z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. Wystąpienie zostało poświęcone przestrzeganiu przepisów dotyczących pracowników zatrudnionych w transporcie drogowym. Inspektor w swoim wystąpieniu wyjaśnił specyfikę zasadności stosowania przepisów o delegowaniu pracowników do osób zatrudnionych w transporcie kabotażowym. Wystąpienie Pana Tomasza Michalaka, przedstawiciela NSZZ „Solidarność” stanowiło prezentację przypadków naruszeń praw pracowniczych w transporcie międzynarodowym. W szczególności w zakresie: nieprzestrSolizegania przepisów o czasie pracy kierowców, braku wypłaty wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych, a także o problemie pozorności diet w transporcie. Pan Tadeusz Kucharski natomiast zwrócił uwagę na nieprzestrzeganie przez pracodawców w transporcie międzynarodowym przepisów o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy. Pani Barbara Surdykowska reprezentująca NSZZ „Solidarność” skupiła się na problemie zakładania firm, celem pozornego delegowania pracowników z Polski i innych państw tzw. „Nowej Unii Europejskiej” do innego państwa członkowskiego. Zdaniem prelegentki,  dopuszczenie przez prawodawstwa krajowe na taką praktykę jest jedną z przyczyn nieuczciwej konkurencji na rynku pracy Unii Europejskiej. Jakub Grygutis, doktorant w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ zabrał głos w trzecim panelu, poruszając problem dochodzenia roszczeń prawnopracowniczych w postępowaniu sądowych przez pracowników delegowanych. Naświetlone problemy dotyczyły przyczyn dla których pracownicy delegowani nie podejmują działań w kierunku sądowego dochodzenia swoich roszczeń. Konkluzja, wynikająca z większości referatów oraz debaty sprowadzała się do stwierdzenia, że stan przestrzegania praw pracowniczych w transporcie drogowym jest niedostateczny. Przyczyną jest brak właściwych działań państwa polskiego, zarówno w sferze ustawodawczej, jak i egzekwowania prawa już ustanowionego. Jakub Grygutis O Inicjatywie Mobilności Pracy Inicjatywa Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się mobilnością pracy oraz delegowaniem pracowników. Od 2013 roku stara się łączyć środowisko naukowców, przedsiębiorców, związków zawodowych i urzędników administracji, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie merytoryczne forum wiedzy o delegowaniu pracowników w ramach swobody świadczenia usług. 

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ