06 czerwca, 2018

Otwarta PLD już 27 czerwca w Krakowie! Delegowanie pracowników od A do Z

Zapraszamy na XXX Pracownię Legalnego Delegowania, której tematem będzie Delegowanie pracowników od A do Z. Pracownia będzie miała charakter otwarty - udział w niej mogą wziąć także osoby niezrzeszone w IMP.

Termin: 27 czerwca 2018 (środa), godz. 11:30-15:30 Miejsce: Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Koszt uczestnictwa: 750 zł netto dla pierwszej osoby i 250 zł netto dla każdej kolejnej osoby z tej samej firmy; dla Członków IMP i ich współpracowników - 150 zł netto od osoby Na najbliższych warsztatach omówione zostaną podstawowe zasady delegowania pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej skomplikowanych i problematycznych zagadnień, w tym nowo przyjętych przepisów Dyrektywy o delegowaniu. Pracownia odbędzie się w środę 27 czerwca w Krakowie. Szczegóły na temat wydarzenia oraz formularz rejestracyjny są dostępne tutaj. Spotkanie jest skierowane do przedstawicieli firm, administracji publicznej i prawników, zajmujących się dziedziną delegowania pracowników. Udział w otwartych Pracowniach Legalnego Delegowania umożliwia uzyskanie i uzupełnienie wiedzy o praktycznych aspektach delegowania i pozostawanie na bieżąco w zakresie najważniejszych przepisów i interpretacji prawnych. Dla bardziej "zaawansowanych" jest to szansa na poznanie dalszych sposobów na jak najpełniejsze korzystanie ze swobody świadczenia usług w UE w ramach obowiązujących zasad. Jak wiadomo, w ostatnich dniach zostały przyjęte nowe przepisy Dyrektywy o delegowaniu pracowników, natomiast do czasu ich wejścia w życie (2 lata) delegowanie odbywa się na dotychczasowych zasadach. Ich opanowanie jest jednak konieczne, aby móc płynnie wprowadzić swoją firmę w stosowanie nowych reguł. W tym okresie żaden przedsiębiorca nie powinien pozwolić sobie na błędy, które mogą skutkować wysokimi karami lub nawet wykluczeniem z rynku. Z tego powodu w celu usystematyzowania i uzupełnienia wiedzy, przygotowaliśmy program PLD z uwzględnieniem tych kluczowych aspektów.

Najważniejsze zagadnienia:

• delegowanie, a delegacja • rodzaje delegowania • minimalne stawki płacy i warunki zatrudnienia w różnych państwach • delegowanie pracowników niebędących obywatelami UE • koszty zatrudnienia, specyficzne dla delegowania • podstawowe obowiązki pracodawcy • zaświadczenia A1 – częste problemy i praktyki ZUS • składki – dokąd odprowadzać, za jaki okres? podstawa wymiaru składki • jakie prawo właściwe – wybór prawa w umowie lub określanie go przepisami

Tematyka:

Delegowanie czy delegacja?

Umiejętność odróżniania delegowania pracowników od podróży służbowej to podstawa legalnej działalności transgranicznej. Różnice dotyczą skutków prawnych, jakie wywołuje delegowanie, a jakie delegacja, takich jak na przykład: - wypłacanie (lub niewypłacanie) diet, - koszty zakwaterowania oraz ich oskładkowanie i opodatkowanie, - w jakim przypadku istnieje obowiązek wypłacenia minimalnych stawek płac państwa przyjmującego, - objęcie ubezpieczeniem społecznym państwa wysyłającego lub przyjmującego.

Delegowanie pracowników spoza UE:

• warunki delegowania cudzoziemców do państw UE (np. obywateli Ukrainy, Mołdawii, Białorusi), • szczególne zasady i dodatkowe wymogi.

Prawo pracy:

• trzy rodzaje delegowania: z usługą / wewnątrzkorporacyjne / jako usługa APT, • wynagrodzenie i inne warunki zatrudnienia według prawa państwa przyjmującego, • wybór właściwego prawa pracy wg Rozporządzenia Rzym I i określanie właściwego ustawodawstwa w przypadku braku umownego wyboru prawa.

Ubezpieczenia społeczne:

• gdzie odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne? W jakiej wysokości? Gdzie wnioskować o świadczenia? • wydawanie dokumentów A1 – problemy i dobre praktyki, • zastępowanie, • normalna działalność, znacząca działalność, podleganie przed oddelegowaniem, praca marginalna, • ustalanie podstawy wymiaru składki przy przychodzie różnym od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Opodatkowanie:

• gdzie płacić PIT? • najczęstsze błędy w zakresie obowiązków podatkowych.

Test na delegowanie! (dla chętnych ?)

Podczas spotkania chętni będą mogli rozwiązać test sprawdzający znajomość niuansów delegowania. Pytania będą dotyczyły zarówno ogólnych informacji, jak i szczegółów interpretacyjnych oraz praktyk organów administracji publicznej.

Koszt uczestnictwa

Dla Członków IMP oraz ich współpracowników koszt uczestnictwa wynosi 150 zł netto od osoby. W przypadku osób spoza stowarzyszenia, koszt wynosi 750 zł netto za pierwszą osobę i 250 zł netto za każdą kolejną osobę z tej samej firmy.

Rejestracja

Rejestracji można dokonać poprzez formularz lub mailowo, przesyłając zgłoszenie na adres kontakt@inicjatywa.eu. Pracownia Legalnego Delegowania to cykl warsztatów tematycznych. W ich trakcie omawiane są praktyczne problemy związane z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług. Efekty każdego ze spotkań przekuwane są w dobre praktyki, praktyczne wskazówki i rekomendacje. Uczestnictwo w warsztatach przewidziane jest wyłącznie dla Członków IMP. Wyjątkiem są Pracownie otwarte, które przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych. Kontakt w sprawie rejestracji: joanna.jankowska@inicjatywa.eu +48 668 681 945 JJ O Inicjatywie Mobilności Pracy Inicjatywa Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się tematyką delegowania pracowników. Łączymy środowiska przedsiębiorców, naukowców, prawników i urzędników, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie eksperckie forum wiedzy o delegowaniu pracowników. Podejmujemy działania w celu poprawy obowiązującego prawa i jego prawidłowej interpretacji oraz powstrzymania przypadków dyskryminacji polskich pracodawców i delegowanych przez nich pracowników. Naszym Członkom zapewniamy dostęp do bieżących informacji i wiedzy eksperckiej. więcej >>>

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ