11 października, 2018

Relacja z konferencji OKAP nt. transgranicznego zatrudnienia cudzoziemców

8 października 2018 w Opolu odbyła się konferencja zorganizowana przez Związek Pracodawców OKAP.

Głównym tematem konferencji było transgraniczne zatrudnianie cudzoziemców w krajach Europy Zachodniej i zmiany, jakie czekają przedsiębiorców po 2020 roku. Wtedy bowiem wejdzie w życie rewizja dyrektywy o delegowaniu pracowników. Uczestników konferencji przywitał Dawid Seifert, prezes Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy. Następnie wystąpiła poseł do Parlamentu Europejskiego Danuta Jazłowiecka wraz ze swoją doradczynią Iwoną Kasprzyk-Sową. Uczestnicy dowiedzieli się od nich więcej na temat niedawnej nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników. Nie zabrakło też informacji na temat prac, jakie obecnie toczą się w Parlamencie Europejskim nad istotnymi z punktu widzenia mobilności pracy aktami prawnymi. Poseł Jazłowiecka zdała relację z prac nad rozporządzeniem powołującym Europejski Urząd ds. Pracy i dyrektywą o przejrzystych i przewidywalnych warunkach zatrudnienia. Nie zabrakło również najświeższych wiadomości na temat Pakietu Mobilności.

Rewizja rozporządzeń o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Dr Marek Benio, wiceprezes IMP, przybliżył uczestnikom konferencji stan prac nad rewizją rozporządzeń koordynacyjnych. Swoje propozycje zmian przedstawiły już Komisja Europejska i Rada (EPSCO). Dwie wizje nowego kształtu przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają także posłowie w Komisji EMPL. Za rozwiązaniami bardziej restrykcyjnymi z punktu widzenia przedsiębiorców delegujących pracowników opowiada się poseł sprawozdawca Guillaume Balas (S&D). Korzystniejsza dla biznesu jest propozycja posła Europejskiej Partii Ludowej Svena Schulze. Dr Benio mówił także o transgranicznym zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i ich delegowaniu do innych państw członkowskich w kontekście przepisów o koordynacji. To gorący temat wśród przedsiębiorców, którzy mają spore problemy ze znalezieniem rąk do pracy na polskim rynku i coraz chętniej sięgają po pracowników z Ukrainy i innych państw spoza UE. Konferencję zamknęło wystąpienie Piotra Malinowskiego, eksperta prawa pracy i zatrudniania cudzoziemców. Było ono poświęcone legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce oraz procedurom kontrolnym w Polsce i za granicą.

Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy

Organizatorem konferencji był Związek Pracodawców OKAP, z którym IMP często ma okazję współpracować. Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy to branżowa organizacja non-profit zrzeszająca polskie agencje zatrudnienia. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.okap.org.pl. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z konferencji. JJ

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ