Aktualności

Aktualne informacje i opinie ekspertów na temat delegowania pracowników


Kalendarz

Aktualne informacje ws. szkoleń


czwartek
25
lipiec
2024
Godzina:
11:00 - 14:00
Miejsce:
Kraków & online
Letnie ABC delegowania pracowników
dr Marek Benio

NASZE SZKOLENIA


___ 98 Posting Lab Workshop

Letnie ABC delegowania pracowników

Termin: 2024-07-25, 11:00
Czas trwania: 3h (on-line); 4h (stacjonarnie)
Prowadzący: dr Marek Benio
Koszt: 350 zł netto
Miejsce: Kraków & online

REJESTRACJA Więcej

DLA PRACODAWCÓW

Oferujemy wsparcie w sprawach wymagających specjalistycznej wiedzy prawnej w zakresie delegowania pracowników


Druga opinia w sporach prawnych z instytucjami
Interwencje w przypadkach naruszeń prawa UE
Doradztwo w postępowaniach przed TSUE
Indywidualne konsultacje prawne online

O NAS

Stowarzyszenie Europejski Instytut Mobilności Pracy


Europejski Instytut Mobilności Pracy (do 2020 roku działający pod nazwą Inicjatywa Mobilności Pracy) od 2013 roku łączy środowiska naukowców, przedsiębiorców i urzędników administracji tworząc jedyne w Polsce eksperckie forum wiedzy o delegowaniu pracowników w ramach swobody świadczenia usług na europejskim rynku wewnętrznym.

NASZE KOMPETENCJE

Europejski Instytut Mobilności Pracy specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa


dyrektywa o delegowaniu pracowników
koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
granice swobody świadczenia usług
europejskie prawo pracy
transgraniczne usługi opieki domowej dla seniorów
transgraniczne usługi agencji zatrudnienia
transgraniczne usługi budowlane
transgraniczne usługi dla przemysłu

KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW

Członkostwo w ELMI to wiele korzyści i przywilejów


alert o zmianach w prawie lub jego wykładni
cała wiedza z pierwszej ręki
indywidualne konsultacje z ekspertami
interwencje prawne w trudnych sprawach

OBSERWUJ NAS

Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na mediach społecznościowych.


OPINIE, STANOWISKA I PUBLIKACJE ELMIBADANIA I RAPORTYAKTY PRAWNE I ORZECZNICTWO


WYDARZENIA

Jesteśmy organizatorem wielu ciekawych organizowanych cyklicznie wydarzeń


WSPARCIE DLA PRACOWNIKÓW

Oferujemy bezpłatne doradztwo w sprawach wymagających specjalistycznej wiedzy prawnej


bezpłatne konsultacje telefoniczne
druga opinia prawna w sprawach trudnych
interwencje w przypadkach naruszeń prawa UE
doradztwo w postępowaniach sądowych

Eksperci w dziedzinie delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

Ważnym elementem działalności Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy (dawniej Inicjatywy Mobilności Pracy) jest organizacja szkoleń i konferencji na temat delegowania pracowników, do których należy m.in. Europejski Kongres Mobilności Pracy oraz warsztaty szkoleniowe z cyklu Posting Labs. Jako ELMI organizujemy dyskusje, debaty i akcje społeczne celem nagłaśniania przypadków dyskryminacji działających na rynku europejskim polskich firm usługowych i ich pracowników oraz poszerzenia wiedzy na temat delegowania pracowników. Od 2013 roku promujemy mobilność usług na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej oraz budujemy świadomość społeczną w kwestiach związanych z delegowaniem pracowników. Wypowiedzi naszych ekspertów regularnie pojawiają się w polskich i zagranicznych mediach. Członkowie ELMI jako pierwsi otrzymują dostęp do aktualnych i rzetelnych informacji na temat zmieniającego się prawa i jego interpretacji. Mają także przywilej korzystania z indywidualnych konsultacji udzielanych przez naszych prawników na temat regulacji prawnych, podatkowych i ubezpieczeniowych w ramach delegowania pracowników.

 

Czym jest delegowanie pracowników?

Delegowanie pracowników to rodzaj czasowej migracji zarobkowej. Delegowanie pracowników opera się na swobodzie świadczenia usług wewnątrz Unii Europejskiej. Pracownika, wykonującego pracę o charakterze czasowym na rzecz swojego pracodawcy na terenie innego państwa członkowskiego, nazywamy pracownikiem delegowanym. Delegowanie pracowników pozwala osobom zatrudnionym, wyjeżdżającym tymczasowo do pracy za granicę, na zachowanie silnych więzi rodzinnych, społecznych i gospodarczych z Polską. W odróżnieniu do emigranta zarobkowego pracownik delegowany nie traci więzi ekonomicznej z krajem pochodzenia – pozostaje ubezpieczony w kraju i tutaj wychowuje dzieci oraz wydaje większość swoich zarobków.

 

Jak legalnie oddelegować pracownika?

Aby legalnie oddelegować pracownika należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawa obowiązującymi na terenie państwa z którego pracownika delegujemy, jak również państwa do którego zostanie oddelegowany. Najważniejsze w tym kontekście jest prawo pracy i prawo podatkowe. Ponadto należy zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustalenie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz ewentualne wydanie druku A1.